Zaloguj się do swojej platformy projektowej, możesz tam zapisać swoje prace, importować gotowe modele z internetu oraz zapisać je w formacie STL aby dokonać wyceny. Milej zabawy!